Březen 2009


princess styl

19. března 2009 v 13:53 princess!

novaspace

19. března 2009 v 13:47 rock!

hudba (rock)

19. března 2009 v 13:47 rock!blabla.....

19. března 2009 v 13:26 KlIk
KUK!

animečky!!!

18. března 2009 v 21:07

desetiná čísla....

12. března 2009 v 19:44 matematika

Řešené příklady sčítání a odečítání desetinných čísel:

1,523 + 2,354 = 3,877
4,991 + 1,009 = 6
5,321 - 3,451 = 1,87
6,212 - 5,213 = 0,999
každý desetiný zlomek mužeme zapsat jako desetiné číslo.

zkládá se z celé části, desetinné čárky a desetinné části

mužete si to znázornit i podle mincí

vazba tam je ....

12. března 2009 v 19:37 angličtina
vazba tam je se zkládá z techto slov: there(tam)
are (jakože jich tam je více jsou)
is (jako že je tam jedna znamená to je)

tam je kočka :there is cat

tam není kočka:there is not cat přidáme not jako ne.

je tam kočka ? přemeníme pouze 2 slovíčka: is there cat?


odpovet:yes,there is. ano je tam


jsou tam kočky :there are a cats

nejsou tam kočka: there are not cats

jsou tam kočky?are there a cats?

odpovet :yes,there are a cats.

doma je kočka: there is a cat in the hause jako že v dome je kočka nesmí se to napsat takhle : in the hause a cats to je velice špatne nesmí se to obrátit při záporu se přidá jen to not


česká republika-Praha

9. března 2009 v 18:03 zemepis
praha je naše hlavní mesto.

poloha:Leží ve středních čechách

vodstvo:Prahou protéká naše nejdelší řeka Vltava.

zemedelství: Ve meste není rozšířeno , v přilehlích částech se pestují kvetiny a zelenina pro mestkou spotřebu .

prumysl: cestovní ruch,potravinářský,a strojírensk

ý.

Jan Amos Komenský

9. března 2009 v 17:55 dejepis
- učitel národu
-navrhoval aby do školy chdili všichni deti
- ----------------- se učilo v mateřském jazice
- učil pomocí modelu
-deti se netrestali bytím
-po bytve na býlé hoře musel odejít byl nekatolik
-učil v polsku ve švýcarsku anglii a va nizozemí

cízařovna Marie Terezie

9. března 2009 v 17:50 dejepis
listopadu 1780 Vídeň), Marie Terezie
- mela 16 dedí
- nejstarší syn m.t - josef 2
-zakázala mučení
-1774- zavedla povinou školní docházku pro deti 6-12
-snížení roboty na 3 dny v týdnu
-znamení býk
na fotkách Marie Tezie

angličtina 4-5 třída já mám

9. března 2009 v 17:26 angličtina
já mám kočku:
I have got a cat- tato veta se zkládá z 5ti slovíček I (já)
have(mám)
got(dostal,la,získal,la)
a (neurčitý člen)
cat (kočka)
zato když se napíše she has got a cat je to rozdílne než s tím have my v češtine taky neřekneme já má a ona máš takže has znamená že ona má on má oni mají zato have znamená - že já mám ty máš ......... je také že ona nemá on nemá já nemámto je zápor
I have not got a cat já nemám kočku to se zkládá z 6 nic se zde nemení jen přibívá slovíčko not což znamená ne not got ....zní hloupe tak se také dá říct I have'nt got a cat . ona nemá kočku: she has not got a cat. a je také otázka has she got a cat ? máš kočku tam se to akorád obrátilo . have Igot a cat?
2 kočky : cats

pro střední školu kvadratické rovnice (zkopírovvané)

9. března 2009 v 17:01 matematika
Řeš v množině reálných čísel rovnici: x² + 5x + 4 = 0

1. krok

Pro řešení kvadratických rovnic máme stanovený jednoduchý vztah, takzvaný výpočet přes diskriminant, který se snadno použije. Číslo, které stojí před je koeficient a, číslo, které stojí před x, je koeficient b a samotné číslo před znaménkem rovnosti je koeficient c.
Obecný zápis kvadratické rovnice je: ax² + bx + c = 0
V našem případě je a = 1, b = 5 a c = 4.
Diskriminantem nazýváme výraz: D = b² - 4ac
Vyjde-li diskriminant kladný, rovnice má hned 2 kořeny. Je-li diskriminant nulový, rovnice má přesně jeden kořen. Je-li však hodnota diskriminantu záporná, rovnice žádné řešení (v oboru reálných čísel) nemá.

2. krok

Vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice:
Jak řešit kvadratické rovnice
Dosadíme koeficienty ze zadané rovnice:
Jak řešit kvadratické rovnice

3. krok

Snadno dopočítáme hodnotu kořenů.
Jak řešit kvadratické rovnice